Partneri juaj
në shëndetësi

Ne krijojmë një vlerë të jashtëzakonshme për klientët tanë dhe pacientët e tyre duke qenë partnerët më kompetent dhe me besueshmëri të lartë

Certifikuar me ISO 9001:2015

Ne krijojmë një vlerë të jashtëzakonshme për klientët tanë dhe pacientët e tyre duke qenë partnerët me kompetent dhe të besueshëm në Republikën e Kosovës

Qëllimi ynë është përmirësimi dhe ngritja e standardeve të kujdesit shëndetësor, duke ofruar inovacionet teknologjike më të reja përmes partnereve tanë shumëvjeqar si: Apelem, Bistos, Cefla, Chison, Cisa, DMS Imaging, Emed, Enraf Noniu, Fiegert Endotech, FujiFilm value from innovation, Genoray, Interacoustics, Lowenstein, NewTom, Novos, Otopront, Richard Wolf dhe shumë të tjerë.

Eksperienca jonë mbi dy dekada krahas certifikimit me standardin ISO 9001:2015 ju garantojnë se KosovaMed Healthcare është partneri juaj në shëndetësi.

KosovaMed Healthcare me gamën e gjerë të pajisjeve medicinale, të markave më të dëshmuara dhe me renome botërore, ju ofron profesionistëve shëndetësorë, mjekëve, klinikave të vogla dhe spitaleve, zgjidhje cilësore të pajisjeve mjekësore.

Ne kemi ekip profesional dhe shëndetësor të dëshmuar dhe me përvojë të gjatë në fushën e teknologjisë mjekësore, shërbimeve pas shitjes dhe shërbimeve shëndetësore.

Pajisjet medicinale kanë një rëndësi të madhe në fushën e diagnostikimit, trajtimit dhe monitorimit të shëndetit

Këto pajisje përdoren për të identifikuar sëmundjet, për të ndjekur përparimin e trajtimit, për të parandaluar komplikime dhe për të mbajtur gjendjen e përgjithshme të pacientëve nën kontroll.

Pajisjet medicinale japin ndihmë të vlefshme mjekësore dhe kontribuojnë në saktësinë e diagnozave, efektivitetin e trajtimit dhe monitorimin e shëndetit.
Ndikojnë në përmirësimin e kujdesit shëndetësor dhe cilësinë e jetës së pacientëve. Është e rëndësishme që këto pajisje të jenë të modeleve të fundit dhe të kenë të integruara zbulimet e fundit inovative.

Rëndësia e inovacioneve në mjekësi është thelbësore për përparimin e shëndetësisë dhe trajtimit të pacientëve

Inovacionet në fushën e mjekësisë mundësojnë zhvillimin e teknologjive të reja, metodave të trajtimit inovative dhe njohurive të avancuara shkencore.
Këto inovacione ndihmojnë në përmirësimin e diagnostikës, trajtimit, parandalimit dhe menaxhimit të sëmundjeve.
Andaj, KosovaMed Healthcare është partneri juaj i pakontestueshëm në inovacionet e pajisjeve medicinale duke ju ofruar produktet më të fundit nga partneret tanë.

Partneri juaj në shëndetësi

Ne i ofrojmë Inovacionet Teknologjike nga prodhuesit lider në shëndetësi

Pajisjet medicinale japin ndihmë të vlefshme mjekësore dhe kontribuojnë në saktësinë e diagnozave, efektivitetin e trajtimit dhe monitorimin e shëndetit.
Ndikojnë në përmirësimin e kujdesit shëndetësor dhe cilësinë e jetës së pacientëve. Është e rëndësishme që këto pajisje të jenë të modeleve të fundit dhe të kenë të integruara zbulimet e fundit inovative.

KosovaMed Healthcare me gamën e gjerë të pajisjeve medicinale, të markave më të dëshmuara dhe me renome botërore si: Apelem, Bistos, Cefla, Chison, Cisa, DMS Imaging, Emed, Enraf Noniu, Fiegert Endotech, FujiFilm value from innovation, Genoray, Interacoustics, Lowenstein, NewTom, Novos, Otopront, Richard Wolf dhe shumë të tjerë, ju ofron profesionistëve shëndetësorë, mjekëve, klinikave dhe spitaleve zgjidhje cilësore të pajisjeve mjekësore.

Vite eksperiencë
0 +
specialitete mjekësore
0 +
pajisje medicinale
0 +
klient të kënaqur
0 +

Disa nga partneret tanë​

Qëllimi ynë është përmirësimi dhe ngritja e standardeve të kujdesit shëndetësor, duke ofruar inovacionet teknologjike më të reja përmes partnereve tanë shumëvjeqar si: Apelem, Bistos, Cefla, Chison, Cisa, DMS Imaging, Emed, Enraf Noniu, Fiegert Endotech, FujiFilm value from innovation, Genoray, Interacoustics, Lowenstein, NewTom, Novos, Otopront, Richard Wolf dhe shumë të tjerë.

Të regjistruar dhe licencuar

KosovaMed Healthcare është kompani e regjistruar pran Agjencionit për regjistrimin e bizneseve të Kosovës, e cila ofron personel shëndetësor për institucionet shëndetësore, sipas ligjeve ne fuqi.
Gjithashtu ne jemi të licencuar nga Ministria e Shëndetësisë për ofrim të shërbimeve shëndetësore-ordinancë mjekësore. Jemi të licencuar nga AKPPM për tregtimin me pajisje medicinale. Si dhe jemi të licencuar për ofrimin e Shërbimeve Sociale dhe Familjare, sipas licencës së Departamentit të Shërbimeve Sociale dhe Familjare pranë Ministrisë së Drejtësisë.